Bộ máy Chính phủ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

11/04/2021 17:35

Sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bộ máy Chính phủ được kiện toàn với 28 nhân sự.

Sự kiện - Bộ máy Chính phủ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Bạn đang đọc bài viết "Bộ máy Chính phủ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV" tại chuyên mục Thời sự. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).