TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

CTA sắp bị hủy niêm yết vì vi phạm công bố thông tin

Nghe:
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có văn bản đề nghị CTCP Vinavico (HNX: CTA) giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết.

Trước đó, ngày 27/07/2018, Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu CTA của Vinavico do tổ chức niêm yết không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát.

Tuy nhiên, Công ty vẫn không khắc phục nguyên nhân và tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin tại Sở GDCK Hà Nội. Cụ thể, Công ty chưa công bố BCTC bán niên soát xét năm 2017, BCTC kiểm toán năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC soát xét bán niên 2018, BCTC quý 3/2018, BCTC quý 4/2018, BCQT năm 2018, BCTC kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, BCQT quý 1/2019, BCTC quý 2/2019, BCQT bán niên 2019, BCTC soát xét bán niên năm 2019. Đồng thời, Sở GDCK Hà Nội cũng chưa nhận được thông tin công bố nào liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và 2019 của Công ty.

Xét thấy Công ty đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, SỞ GDCK Hà Nội yêu cầu CTA giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

 

Hàn Đông
Theo vietstock/FILI