TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Điểm tin mời thầu ngày 13/10/2019

Nghe:
Trong ngày 13/10/2019, trên phạm vi cả nước có 1130 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng xây mới nhà để xe học sinh, cải tạo sân bóng đá, bê tông nền sân bóng chuyền, cầu lông với giá gói thầu là 345.404.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 357.490.000 đồng.

Công ty TNHH Đất Xanh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Xây lắp với giá gói thầu là 4.536.375.000 đồng

- Giám sát thi công với giá gói thầu là 504.525.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 426.747.000 đồng

- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường với giá gói thầu là 30.000.000 đồng

- Kiểm toán với giá gói thầu là 53.663.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.500.000.000 đồng.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phúc Thành sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn giám sát thi công xây lắp với giá gói thầu là 9.565.869 đồng

- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng với giá gói thầu là 1.257.977 đồng

- Thi công xây dựng với giá gói thầu là 313.948.337 đồng

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng với giá gói thầu là 1.920.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 361.670.822 đồng.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Phúc Thành sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn giám sát thi công xây lắp với giá gói thầu là 12.452.889 đồng

- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng với giá gói thầu là 1.637.642 đồng

- Thi công xây dựng với giá gói thầu là 394.878.852 đồng

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng với giá gói thầu là 1.920.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 455.112.885 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất với giá gói thầu là 15.595.000 đồng

- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 3.282.000 đồng

- Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 3.610.092.000 đồng

- Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 114.477.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 114.581.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 4.179.128.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá gói thầu là 221.980.000 đồng.

UBND xã Cường Lợi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp 20 con Bò cái sinh sản ( trọng lượng trung bình 120-130kg); 01 con Bò đực giống ( trọng lượng trung bình 250- 260 kg); Cung cấp 15 con trâu cái sinh sản( trọng lương trung bình 190-200 kg ); 01 con Trâu đực giống ( trọng lượng trung bình 290-300 kg) ; Thuốc thú y 1350 kg thức ăn chăn nuôi ( cám ngô) vận chuyển đến trụ sở UBND xã Cường Lợi với giá gói thầu là 688.540.000 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua hóa chất, dụng cụ (đợt 3) thực hiện nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2019 với giá gói thầu là 71.959.978 đồng.

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua bộ thiết bị nâng cấp mày kiểm tra phanh với giá gói thầu là 601.000.000 đồng.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công với giá gói thầu là 19.123.000 đồng

- Thi công trồng Cây xanh với giá gói thầu là 926.470.000 đồng

- Bảo hiểm với giá gói thầu là 3.541.000 đồng

- Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 3.605.111.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 6.500.000.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ của Sở Giao thông vận tải Nghệ An với giá gói thầu là 200.000.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Tây Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng + Chi phí hạng mục chung với giá gói thầu là 3.384.723.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 4.079.709.000 đồng.

Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp công trình (Bao gồm chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung) với giá gói thầu là 4.212.828.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 104.953.000 đồng

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 15.870.000 đồng

- Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành với giá gói thầu là 78.801.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 4.909.302.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng + Chi phí hạng mục chung với giá gói thầu là 4.318.523.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 5.262.415.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Vụ Bổn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu xây lắp + xây dựng lán trại tạm + công tác không xác định từ thiết kế với giá gói thầu là 648.959.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 19.582.000 đồng

- Giám sát với giá gói thầu là 16.369.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 755.385.000 đồng.

 

Thanh Hằng
TBCK