Điểm tin mời thầu ngày 28/5/2020

  1. Doanh nghiệp
  2. 04-06-2020 12:01:20

KTCKVN - Trong ngày 28/5/2020, trên phạm vi cả nước có 3676 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020. Tiêu biểu là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Đông Phong mời thầu với giá gói thầu lên đến 14.821.555.960 đồng...

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Đông Phong sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 14.821.555.960 đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Gói thầu 1: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình với giá gói thầu là 8.635.000 đồng

- Gói thầu 2: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục chung) với giá gói thầu là 299.545.000 đồng

- Gói thầu 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 9.507.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 350.000.000 đồng.

diem tin moi thau ngay 28 5 2020

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) với giá gói thầu là 324.676.716 đồng.

Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Quan trắc môi trường khu công nghiệp Thụy Vân, khu công nghiệp Trung Hà, cụm công nghiệp Bạch Hạc và Trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Thụy Vân - Quý II năm 2020 với giá gói thầu là 222.934.800 đồng.

Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Lắp đặt hệ thống áp lực âm và khí Oxy khoa Nội tim mạch với giá gói thầu là 114.202.550 đồng.

Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2020 với giá gói thầu là 386.000.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá gói thầu là 181.017.953 đồng

- Đo vẽ hiện trạng vị trí, cao độ với giá gói thầu là 16.816.407 đồng

- Khoan khảo sát địa chất với giá gói thầu là 59.185.000 đồng

- Giám sát khoan khảo sát địa chất với giá gói thầu là 2.627.000 đồng

- Giám sát khoan khảo sát địa chất với giá gói thầu là 19.861.080 đồng

Tổng mức đầu tư là 279.507.440 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Trụ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Lập hồ sơ mời thầu với giá gói thầu là 5.795.515 đồng

- Tư vấn giám sát với giá gói thầu là 38.328.068 đồng

- Bảo hiểm với giá gói thầu là 4.779.806 đồng

- Chi phí xây dựng với giá gói thầu là 1.637.209.898 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.847.595.832 đồng

Viễn thông Gia Lai Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây lắp với giá gói thầu là 701.619.688 đồng

CN TCT Đường sắt Việt Nam Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Ắc quy bản cực ống cho đầu máy năm 2020 với giá gói thầu là 855.676.800 đồng

- Lõi lọc đầu máy D10H và D19E năm 2020 của các chi nhánh XNĐM Yên Viên, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với giá gói thầu là 1.275.945.000 đồng

- Lõi lọc đầu máy D20E, D18E, D13E, D12E, D9E, D11H năm 2020 của các chi nhánh XNĐM Yên Viên, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn với giá gói thầu là 920.175.926 đồng

Tổng mức đầu tư là 3.213.543.005 đồng

Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Gói thầu số 5: Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán với giá gói thầu là 2.374.481.000 đồng

- Gói thầu số 6: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán với giá gói thầu là 273.076.000 đồng

- Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn, vật nổ với giá gói thầu là 69.891.000 đồng

- Gói thầu số 8: Toàn bộ phần san nền và tường rào với giá gói thầu là 6.806.020.000 đồng

- Gói thầu số 8a: Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 8 với giá gói thầu là 4.655.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 124.969.841.000 đồng

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá gói thầu là 111.052.000 đồng

- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán với giá gói thầu là 9.650.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 120.702.000 đồng

Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Gói thầu số 1 mua con giống Bê cái địa phương cấp cho điểm ĐCĐC bản Lốc Cốc xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ sơn và điểm ĐCĐC Pa Lầu, bản Pa Chấu xã Nậm Nhóong , huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với giá gói thầu là 934.400.000 đồng

- Gói thầu số 2: Lập HSYC và đánh giá HSĐX với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

- Gói thầu số 03: Thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 966.800.000 đồng

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

- Cung cấp nhiên liệu dầu DO 0,05S-II năm 2020-2021 với giá gói thầu là 33.848.950.000 đồng

- Lập, thẩm định HSMT, kết quả LCNT với giá gói thầu là 101.546.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 44.003.635.000 đồng

Đại Dương

Theo: tbck.vn

Tin liên quan