Infographic: Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế cần biết

07/07/2021 09:26

Sau ngày 1/7/2021, chính sách bảo hiểm y tế đã có một số thay đổi mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân. Cụ thể như việc bổ sung đối tượng được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế; thay đổi khái niệm hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất…

Bạn đang đọc bài viết "Infographic: Một số thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế cần biết" tại chuyên mục Bảo Hiểm. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (toasoan@vietnamindex.vn).