TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của fintech

Để quản lý và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực fintech, đối với bất kỳ cơ quan quản lý/ngân hàng trung ương nào trên thế giới thì mục tiêu cuối cùng là cân bằng giữa quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi của khách hàng song hành với thúc đẩy đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp fintech.

 • 8 dấu hiệu khả nghi cần chú ý khi đọc báo cáo tài chính

  8 dấu hiệu khả nghi cần chú ý khi đọc báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là một trong những công cụ khách quan nhất cho bạn biết sức khỏe tài chính của công ty.

 • Làm sao để đọc báo báo tài chính chỉ trong 1 phút?

  Làm sao để đọc báo báo tài chính chỉ trong 1 phút?

  Hãy quên đi những cuốn sách khô cứng về kế toán, những quyền sách dày cộp về tài chính doanh nghiệp.

 • Đọc báo cáo tài chính như nào cho đúng?

  Đọc báo cáo tài chính như nào cho đúng?

  Đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là kỹ năng không thể thiếu đối với nhà đầu tư chứng khoán. Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Bộ BCTC hoàn chỉnh bao gồm: Báo cáo của BGĐ, báo cáo của công ty kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kê toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC. Để hiểu rõ BCTC nhà đầu cần nắm rõ các bước sau.

 • Kiến thức tài chính cho người khởi sự kinh doanh: Có lợi nhuận chưa chắc có tiền, có tiền chưa chắc có lợi nhuận

  Kiến thức tài chính cho người khởi sự kinh doanh: Có lợi nhuận chưa chắc có tiền, có tiền chưa chắc có lợi nhuận

  Cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa dòng tiền và lợi nhuận bởi trên thực tế, dòng tiền chưa chắc mang lại lợi nhuận (do nhận các khoản trả trước) cũng như lợi nhuận cũng chưa chắc mang về dòng tiền cho doanh nghiệp (do có nhiều khoản phải thu).

 • Vai trò của Nhà nước trong nâng cao kiến thức tài chính: Kinh nghiệm quốc tế

  Vai trò của Nhà nước trong nâng cao kiến thức tài chính: Kinh nghiệm quốc tế

  Khu vực tài chính – một trong trong lĩnh vực phát triển năng động nhất trong nền kinh tế thế giới trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nhất là tín dụng tiêu dùng trên nền tảng thiếu sự đào tạo tương ứng về kiến thức tài chính (Financial Literacy, FL) và hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng gây nhiều quan ngại cho nhà nước và chính hệ thống ngân hàng. Kiến thức tài chính – một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi hiểu biết những khái niệm tài chính chủ yếu và và sử dụng thông tin này để đưa ra những quyết định hợp lý, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và phúc lợi của con người.

 • Quản lý tài chính cá nhân và quản lý gia sản ở Việt Nam

  Quản lý tài chính cá nhân và quản lý gia sản ở Việt Nam

  Mỗi cá nhân, gia đình đều phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến thu nhập, chi tiêu, đầu tư và có các mục tiêu trong ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các vấn đề trên. Tuy nhiên, mỗi cá nhân, gia đình sẽ có phương thức và kết quả thực hiện khác nhau. Có cá nhân, gia đình rất quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân và gia sản của mình nhưng trái lại, nhiều người không để tâm. Do đó, tài sản của họ có thể được duy trì và sinh lời hoặc giá trị tài sản bị giảm dần và rơi vào trạng thái túng thiếu, cuộc sống trở nên nghèo khó. Vì vậy, việc nhận thức đúng đắn về quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi thành viên trong gia đình và xã hội. Bài viết sẽ giới thiệu sơ lược về quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản, thực trạng quản lý tài chính cá nhân và quản lý gia sản ở Việt Nam; đánh giá các hạn chế và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động này ở Việt Nam.

 • Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và những vấn đề cần lưu ý

  Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và những vấn đề cần lưu ý

  Việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp là một yêu cầu quan trọng đáp ứng mục tiêu Tổng Kế toán nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo của Tổng Kế toán nhà nước. Như vậy, việc lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là đòi hỏi từ thực tiễn. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

 • Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

  Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

  Báo cáo tài chính nhà nước là một công cụ hữu hiệu giúp cho công tác quản lý tài chính của nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn; đồng thời, giúp cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động tài chính của nhà nước trong từng năm tài chính.

 • Lập báo cáo tài chính tổng hợp theo kỳ kế toán năm

  Lập báo cáo tài chính tổng hợp theo kỳ kế toán năm

  Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên được lập theo kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật có quy định theo kỳ hạn lập khác thì ngoài báo cáo theo kỳ hạn năm, đơn vị còn phải lập báo cáo tài chính theo kỳ hạn đó.