Lãi sau thuế PTSC (PVS) giảm 56% trong quí III

  1. Thuế
  2. 02-02-2020 19:17:33

Giá vốn hàng bán tăng mạnh so với cùng kì khiến lợi nhuận của PTSC sụt giảm trong quí III, đồng thời biên lợi nhuận cũng thu hẹp đáng kể.

Báo cáo tài chính quí III/2019 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - Mã: PVS) cho thấy doanh thu thuần đạt 4.648 tỉ đồng, tăng trưởng 25,5% so với cùng kì. 

Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 7,9% so với cùng kì năm trước xuống còn 223,4 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 6,5% xuống còn 4,8%.

Trong quí III, mảng hoạt động tài chính thu hẹp so với cùng kì khi cả doanh thu và lợi nhuận tài chính đều giảm khoảng 6% so với quí III/2018 xuống lần lượt 96,2 tỉ đồng và 25,6 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng lên mức lần lượt 26,3 tỉ đồng và 142,8 tỉ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế của công ty giảm 55,7% so với cùng kì năm trước xuống còn 84,1 tỉ đồng; đặc biệt lãi sau thuế của công ty mẹ giảm tới 72% còn 62,2 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PTSC ghi nhận doanh thu thuần 13.569 tỉ đồng, tăng trưởng 19,4% so với cùng kì năm 2018. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có sự thay đổi đáng kể khi mảng dịch vụ không còn đóng góp lớn nhất vào hoat động của công ty.

Cụ thể, doanh thu từ hợp đồng xây dựng tăng 48,2% lên 6.786 tỉ đồng, theo đó tỉ trọng doanh thu mảng này cũng tăng từ 40,4% lên trên 50%, vượt qua mảng cung cấp dịch vụ trở thành mảng đóng góp nhiều nhất trong cơ cấu doanh thu.

Ngược lại, tỉ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ giảm từ 47,4% xuống còn 43,1% dù vẫn tăng trưởng 7,6% lên 5.854 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh thu từ bán hàng chiếm tỉ trọng không đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 637,7 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kì năm trước. Kết quả này có được do ghi nhận lợi nhuận đột biến trong quí I năm nay.

Tổng tài sản tính đến hết 30/9 đạt 26.031 tỉ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm 2019; tập trung chủ yếu vào tài sản ngắn hạn với 16.573 tỉ đồng. Trong đó, PTSC vẫn duy trì lượng tiền mặt dồi dào với 7.356 tỉ đồng, chiếm 28,3% cơ cấu tài sản; cùng với đó tiền gửi ngân hàng cũng có giá trị 3.329 tỉ đồng.

Mặc khác, tài sản cố định của công ty đã được trích gần hết khấu hao. Cụ thể, tài sản cố định đến hết quí III là 2.583 tỉ đồng, trong đó giá trị nguyên giá là 11.105 tỉ đồng và giá trị hao mòn lũy kế 8.272 tỉ đồng.

Tin liên quan