Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

  1. Kiến thức chứng khoán
  2. 06-07-2020 12:33:21

NAV, PGC, NTL, VE4, VHL, VBG, PDN, BCB, BPW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Nam Việt (NAV): Ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2020.

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2020.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/6/2020.

CTCP Xây dựng điện Vneco 4 (VE4): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2020.

CTCP Viglacera Hạ Long (VHL): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 27% (01 cổ phiếu nhận 2.700 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2020.

CTCP Địa chất Việt Bắc – TKV (VBG): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2020.

CTCP Cảng ĐồnG Nai (PDN): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2020.

CTCP 397 (BCB): Ngày 3/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16,035% (01 cổ phiếu nhận 1.603,5 đồng). Thời gian thanh toán 19/6/2020.

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (BPW): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,37% (01 cổ phiếu nhận 37 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2020.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
Theo: cafef.vn

Tin liên quan