TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong tuần này (11/11 - 15/11/2019)

Nghe:
Tuần mới từ 11/11 đến 15/11/2019 hàng loạt doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng.       

Ngày 11/11/2019:

- CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE – Mã: HT1) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 22/11/2019.

- Tổng công ty Idico – CTCP (UPCOM – Mã: IDC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 3/12/2019.

- CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (HOSE – Mã: TCO) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/11/2019.

- CTCP Hóa An (HOSE – Mã: DHA) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019:

- CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (HNX – Mã: LHC) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong tuần này (11/11 - 15/11/2019)
Những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong tuần này (11/11 - 15/11/2019)
 

Ngày 13/11/2019:

- CTCP Thủy điện Đắc Đoa (UPCOM – Mã: HPD) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

- CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (HNX – Mã: TDT) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 2,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 30%.

Ngày 14/11/2019:

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (UPCOM – Mã: LLM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 16/12/2019.

- CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (HOSE – Mã: AST) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 8/1/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các vấn đề khác.

- CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX – Mã: NHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

- CTCP Sạch giáo dục tại Tp HCM (HNX – Mã: SGD) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/11/2019.

- CTCP Sơn Hải Phòng (UPCOM – Mã: HPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 10/1/2019.

Ngày 15/11/2019:

- CTCP Công nghệ mạng và Truyền thông (UPCOM – Mã: CMT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/12/2019.

- CTCP Công nghệ Tiên Phong (HOSE – Mã: ITD) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

- CTCP Thiết bị điện (HOSE – Mã: THI) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

- CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (HOSE – Mã: C32) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

- CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (HNX – Mã: GMX) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 5/12/2019.

- CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (UPCOM – Mã: PAI) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

- Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (UPCOM – Mã: MSR) chốt danh sách cổ đông phát hành khoảng 89,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2018 của công ty.

- Ngày 15/11 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCOM – Mã: ACV) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận về 900 đồng. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Như vậy với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

 

Hoàng Hà
Theo TBCK