Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD): Quý 1 lãi vỏn vẹn 166 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ

  1. Kiến thức chứng khoán
  2. 27-04-2020 11:50:12

Năm 2020 Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) đặt mục tiêu doanh thu 502 tỷ đồng, LNST đạt 117 tỷ đồng tăng trưởng so với thực hiện 2019.

Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) đã công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần đạt 58,2 tỷ đồng chỉ bằng một nửa cùng kỳ mặc dù giá vốn hàng bán cũng giảm sâu nhưng lãi gộp chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng giảm 64% so với cùng kỳ.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính của VPD cũng giảm mạnh từ 2 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 25 triệu đồng, công ty chi gần 15 tỷ đồng chi phí tài chính và hơn 6 tỷ đồng chi phí QLDN khiến lợi nhuận thuần âm 680 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi thuần 33 tỷ đồng. Nhờ 888 triệu đồng lãi từ hoạt động khác nên VPD lãi ròng vỏn vẹn 166 triệu đồng thấp hơn rất nhiều so với con số lãi 24,7 tỷ đồng trong quý 1/2019.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm VPD cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên lượng nước về các hồ thủy điện ít, sản lượng điện sản xuất năm 2020 thấp so với cùng kỳ dẫn đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giảm.

phat trien dien luc viet nam  vpd   quy 1 lai von ven 166 trieu dong giam 99  so voi cung ky

Theo nội dung báo cáo thường niên năm 2019, VPD đặt mục tiêu kinh doanh năm 2020 với doanh thu 513,8 tỷ đồng trong đó có 502 tỷ đồng doanh thu sản xuất điện và 12 tỷ đồng doanh thu thu nhập khác, LNST dự kiến đạt 117,5 tỷ đồng - Đều tăng trưởng so với thực hiện 2019.

Trong năm nay công ty dự kiến sẽ cần số tiền 30,6 tỷ đồng để hoàn thành thanh quyết toán cho dự án thủy điện Khe Bố trước 30/6/2020. Để cân bằng được tài chính trong năm 2020, bù đắp phần vốn tự có còn thiếu hụt, hoàn thành nghĩa vụ trả gốc lãi cho các ngân hàng, trả cổ tức cho cổ đông và duy trì hoạt động SXKD, VPD dự kiến có 2 phương án tài chính:

Phương án 1: Phát hành trái phiếu 130 tỷ đồng, bán toàn bộ số nợ gốc còn lại của dự án thủy điện Khe Bố tại VDB cho một NHTM khác và thực hiện vay bù đắp cho dự án với hạn mức 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay các ngân hàng còn đang xem xét, nếu thành công thì công ty mới có thể chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 9% bằng tiền mặt.

Phương án 2: Phát hành trái phiếu 130 tỷ đồng, cổ tức năm 2019 sẽ thực hiện chi trả bằng cổ phiếu. Công ty thực hiện vay ngắn hạn (không tài sản thế chấp) với hạn mức tối đa 30 tỷ đồng trong tháng 4/2020 để cân bằng được tài chính các tháng trong năm. Đôn đốc tiền điện hàng tháng được thanh toán trong vòng 30 ngày.

Theo: cafef.vn

Tin liên quan