Doanh nghiệp tư nhân phát triển thế nào trong 10 năm qua?

Tổng vốn sản xuất của khu vực tư nhân đạt 16.115,7 tỷ đồng vào 2020, tăng hơn 3 lần so với 2010.

 

Doanh nghiệp tư nhân phát triển thế nào trong 10 năm qua? - Ảnh 1.
 

 

Link nội dung: https://vietnamindex.vn/doanh-nghiep-tu-nhan-phat-trien-the-nao-trong-10-nam-qua-a20832.html