Kéo dài thời gian thu ngân sách nhà nước trong 2 ngày cuối năm

Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng phối hợp thu Ngân sách Nhà nước sẽ vẫn làm việc trong 2 ngày 30 và 31 tháng 12 để tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện hoạt động thanh toán và phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 2 ngày 30, 31/12/2023.

Theo Kho bạc Nhà nước, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN và các địa phương hoàn thành dự toán NSNN năm 2023 và trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất kéo dài thời gian hoạt động của các hệ thống thanh toán ngày 30, 31/12/2023.

Kéo dài thời gian thu ngân sách nhà nước trong 2 ngày cuối năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: Thoibaotaichinh

Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước thông báo thời gian hoạt động thanh toán và phối hợp thu NSNN như sau:

Đối với ngày 30/12/2023: Thời gian Thanh toán điện tử liên ngân hàng với các khoản có giá trị thấp sẽ kéo dài đến 19h30; còn với các khoản có giá trị cao, ngoại tệ là đến 20h30.

Thời gian thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN nước như sau: Giờ Cut off time sẽ là 19h30; Giờ dừng điện đề nghị quyết toán là 20h10.

Đối với ngày 31/12/2023: Do hệ thống thanh toán liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước không hoạt động nên Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại không thực hiện thiết lập ngày làm việc 31/12/2023 trên hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN (TCS).

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại vẫn hoạt động để phục vụ giao dịch thu, nộp NSNN. Theo đó, các chứng từ thu từ sau giờ Cut off time (COT) ngày 30/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023 vẫn được các ngân hàng thương mại hạch toán và truyền chứng từ cho các đơn vị KBNN ngay thời điểm phát sinh. Vì vậy, các đơn vị KBNN tổ chức thực hiện nhận, hoàn thiện và hạch toán kịp thời các khoản thu NSNN vào niên độ NSNN 2023.

Kho bạc Nhà nước đề nghị Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thông báo về việc kéo dài thời gian giao dịch của các hệ thống thanh toán trong ngày 30, 31/12 đến các cơ quan thu, cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí công chức làm việc trong ngày 30, 31/12 để phục vụ hoạt động giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước.

Song song với đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã có công văn đề nghị các ngân hàng thương mại phối hợp với Kho bạc Nhà nước triển khai công tác thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước trong ngày 30 và 31/12.

Đối với ngày 30/12 thì thời điểm Cut-off time sẽ là 19h30 phút. Giờ dừng điện đề nghị quyết toán là 20h10.

Đối với ngày 31/12, do hệ thống thanh toán liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước không hoạt động nên Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại không thực hiện thiết lập ngày làm việc trên hệ thống thanh toán song phương điện tử.

Vì vậy, để tập trung kịp thời các khoản thu ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại bố trí cán bộ thực hiện tiếp nhận, hạch toán ngay các khoản thu phát sinh từ sau thời điểm Cut-off time của ngày 30/12 đến hết ngày 31/12 vào tài khoản của đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại và truyền đầy đủ chứng từ cho Kho bạc Nhà nước tại thời điểm phát sinh.

Trường hợp có vướng mắc, các ngân hàng thương mại chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước để xử lý kịp thời.

Huyền My (t/h)

Link nội dung: https://vietnamindex.vn/keo-dai-thoi-gian-thu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-2-ngay-cuoi-nam-a248757.html