SHI, HAG, CMX, SFI, QTP, CET: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

  1. Kiến thức chứng khoán
  2. 21-05-2020 10:29:35

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI): Bà Đào Lệ Phượng, người có liên quan tới ông Như Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 877.603 cp (tỷ lệ 1,01%). Giao dịch thực hiện từ 8/5 đến 28/5/2020.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 803.654 cp (tỷ lệ 0,09%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/5 đến 23/6/2020.

CTCP Camimex Group (CMX): Ông Công ty TNHH Hà Đạt, đơn vị có liên quan với ông Nguyễn Văn Phụng – Giám đốc - đã mua 1.178.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm từ 843.060 cp (tỷ lệ 6,3766%) lên 2.021.060 cp (tỷ lệ 7,6432%). Giao dịch thực hiện ngày 27/4/2020.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI): Bà Lê Dung Nhi, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.304.149 cp, nâng lượng sở hữu từ 982.310 cp (tỷ lệ 6,58%) lên 2.286.459 cp (tỷ lệ 15,32%). Giao dịch thực hiện từ 15/5 đến 19/5/2020.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): CTCP Cơ điện lạnh (REE) đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 40.585.353 cp (tỷ lệ 9,02%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/5 đến 22/6/2020.

CTVP Tech Vina (CET): Bà Cao Thị Thu Thủy, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 178.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 324.100 cp (tỷ lệ 5,36%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/5/2020.

FPT, SFI, DHA, CMX, HAH, PDN, PLP, ND2, TRT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Theo: cafef.vn

Tin liên quan