TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của fintech

Để quản lý và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực fintech, đối với bất kỳ cơ quan quản lý/ngân hàng trung ương nào trên thế giới thì mục tiêu cuối cùng là cân bằng giữa quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi của khách hàng song hành với thúc đẩy đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp fintech.