Tổng chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng 13% so với cùng kỳ

08/09/2023 13:24

(THPL) - Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, với một số thông tin đáng chú ý như: FDI thực hiện 8 tháng ước đạt 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước….

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, Sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực hơn, tăng 2,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng, sản xuất công nghiệp giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Cả nước có hơn 14 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có gần 6,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 10,9% so với tháng trước; có 5.216 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 0,8%; có 1.375 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13%.

 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 của một số địa phương.

Một trong những điểm sáng được ghi nhận nổi bật trong bức tranh kinh tế 8 tháng qua là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt trên 18 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm 2023 ước đạt 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 352,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 88,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Thu nội địa tháng 8/2023 ước đạt 71,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt gần 931 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán năm và giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

 Thu, chi ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023.

Thu từ dầu thô tháng 8/2023 ước đạt 4,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 39,7 nghìn tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán năm và giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2023 ước đạt 11,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 153,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán năm và giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 139 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 1.081,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước./.

PV

Bạn đang đọc bài viết "Tổng chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng 13% so với cùng kỳ" tại chuyên mục Tài chính. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).