Mạng xã hội mới của ông Trump sẽ 'chết yểu'?

Donald Trump đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào TRUTH Social, nhưng giới chuyên gia không đánh giá cao tiềm năng của mạng xã hội này.