Loạt giao dịch thỏa thuận "khủng", ai sẽ tiếp quản "game" tại Eximbank?

TC Group và 2 pháp nhân khác có liên quan tới bà Lê Hồng Anh – vợ ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TC Group đăng ký bán sạch cổ phiếu EIB đang nắm giữ theo phương thức thỏa thuận. Ai sẽ tiếp quản "game" tại Eximbank?