ChatGPT: 'Cú hích' cho sự phát triển AI tại thị trường Việt Nam

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT được dự báo sẽ bùng nổ, tạo nên một làn sóng mới tại những nước đang phát triển như Việt Nam trong thời gian tới.