Phát triển AI tại Việt Nam: 'Ông lớn' hợp lực thay vì 'trăm hoa đua nở'

(VNF) - Việc hợp lực giữa các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam sẽ giúp cho quá trình đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ AI tốt hơn, đi xa hơn thay vì “trăm hoa đua nở” và làm giống nhau, phân tán nguồn lực.