Trẻ đau bụng sau khi uống sữa Abbott Similac: Giấy kiểm định không có dấu, chữ ký

Trong Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm mà Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (nhập khẩu và phân phối sữa Abbott) cung cấp không có dấu, chữ ký của cơ quan chức năng.