Quảng Ninh: Sau thanh tra, quyền lợi của người dân tại các dự án do Tập đoàn Xuân Lãm làm chủ đầu tư có được giải quyết?

Sau một thời gian 'nằm im', 3 dự án do Tập đoàn Xuân Lãm làm chủ đầu tư tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã được thay chủ mới. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thứ cấp (người dân đã góp vốn cho chủ sở hữu cũ) chưa biết quan điểm giải quyết từ Tập đoàn Xuân Lãm sẽ như thế nào?