'Bê bết' sai phạm tại dự án hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất

Kết luận thanh tra công trình trọng điểm trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển và thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất chỉ ra nhiều sai phạm ở tất cả các khâu.