#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chủ đầu tư Vạn Phúc City xây nhiều công trình không phép

Nhiều công trình như công viên chuyên đề, hồ điều tiết… trong Khu đô thị Vạn Phúc (Vạn Phúc City) chưa được tổ chức đấu thầu, chưa chọn được nhà thầu nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng.