#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

ICF Vinh danh Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương

Smart21 là giai đoạn đầu tiên trong chu kỳ Giải thưởng Cộng đồng Thông minh hàng năm của tổ chức Cộng đồng Thông minh Toàn cầu (ICF). Bình Dương đã được ICF vinh danh lần thứ 3 là 1 trong 21 địa phương có chiến lược phát triển thành phố thông minh.