Thao túng phi vụ làm ăn lớn, những nữ đại gia bỗng hóa… tâm thần

Thao túng các phi vụ làm ăn lớn, đến khi bị 'sờ gáy', các nữ đại gia này bỗng có những biểu hiện bất thường, đi điều trị tâm thần...