Bệnh viện Nhi Trung ương mua 110 nghìn bộ test Covid -19 của Công ty Việt Á

Ông Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương từ chối trả lời thông tin về việc đấu thầu mua sắm 110 nghìn bộ kít test Covid -19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp trị giá gần 33 tỷ đồng.