#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tổng cục Thuế nói gì về 2 DN chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền hoàn thuế?

Cơ quan thuế khẳng định các quyết định áp dụng biện pháp thu hồi tiền hoàn thuế GTGT là đúng pháp luật, cần được thực hiện ngay để đảm bảo lợi ích hợp pháp của ngân sách Nhà nước.