TP.HCM: Đề nghị các đơn vị vận tải sử dụng hóa đơn điện tử từ 1-7

Từ ngày 1-7, tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử (hóa đơn có mã, hóa đơn có kết nối với dữ liệu ngành thuế).