Tp.HCM: 5 doanh nghiệp nợ thuế tăng đột biến tới gần 13 nghìn tỷ đồng

Theo Cục Thuế Tp.HCM, có 5 trường hợp nợ thuế tăng đột biến với số tiền là 12.672 tỷ đồng, gồm Công ty Xuyên Việt Oil 1.531 tỷ đồng, Công ty Đầu tư Golden Hill 1.289 tỷ đồng, Công ty Quốc tế Thế kỷ 21 là 6.146 tỷ đồng, Công ty Thuận Việt 2.696 tỷ đồng.