Hàng hoá Việt bị điều tra phòng vệ thương mại ngày càng tăng

Từ năm 2011 trở lại đây số vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh, tới 161 vụ, chiếm tỷ lệ 77% trong tổng số 208 vụ việc tính đến năm 2021...