Kế hoạch vaccine toàn cầu đang thất bại

Thiếu nguồn cung do khởi đầu sản xuất chậm, bất bình đẳng trong tiếp cận và phân phối vaccine là những vấn đề thế giới cần giải quyết để nhanh chóng thúc đẩy tiêm chủng toàn cầu.