PMI tháng 11 dưới ngưỡng trung bình, ngành sản xuất Việt Nam suy giảm rõ rệt

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 11 chỉ đạt 47,4 điểm, giảm so với 50,6 điểm của tháng 10. Điều này cho thấy, các điều kiện kinh doanh suy giảm mạnh…