Mỹ mua 3 triệu thùng dầu bổ sung vào kho dự trữ chiến lược

Hôm 26/12, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết quốc gia này đã hoàn tất hợp đồng mua 3 triệu thùng dầu để giúp bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR) sau đợt bán lớn nhất trong lịch sử năm ngoái.