#

Hai công ty vừa bị UBCKNN xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với CTCP Thương mại Hà Tây và CTCP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29.