Cổ phiếu bất động sản đã đủ rẻ để đầu tư dài hạn?

SSI Research cho rằng giá cổ phiếu bất động sản đã được chiết khấu xuống mức hấp dẫn để nắm giữ dài hạn.