Giảm trích lập dự phòng bất chấp nợ xấu tăng vọt, lợi nhuận trước thuế quý 2 của TPBank vẫn giảm 25%

Tổng nợ xấu của TPBank tại thời điểm 30/6 lên đến 3.913 tỷ đồng, tăng vọt 188% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của cũng theo đó tăng mạnh từ mức 0,84% vào đầu năm lên mức 2,21% vào cuối quý 2 vừa qua.