ADB hạ mức tăng trưởng Việt Nam trong năm 2023 xuống còn 5,8%

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhu cầu bên ngoài yếu tiếp tục gây áp lực lên sản xuất công nghiệp và chế biến chế tạo tại Việt Nam khiến mức tăng trưởng trong năm 2023 giảm sút.