Tỷ giá USD/VND giảm sâu: Thị trường tự do cao vượt trội so với ngân hàng

Tỷ giá USD/VND giảm mạnh sau khi FED giữ nguyên lãi suất. Đồng USD trên thị trường tự do cao vượt trội so với thị trường ngân hàngThị trường tự do cao vượt trội so với ngân hàng.