Tại sao các ngân hàng trung ương đang dự trữ vàng

Nắm giữ vàng có thể cung cấp một hàng rào chống lại lạm phát và cũng là một cách để tránh các biện pháp trừng phạt.