Triển vọng giá dầu, vàng tuần 24 - 28/1

Dưới đây là đánh giá về thị trường dầu thô, vàng tuần trước và nhận định cho tuần này.