TIN MỚI!

Đọc nhanh >>
 • Thống kê các sàn giao dịch
  Sàn
  VN-Index
  1.012,30 -0,47 / -0,05%
  Lúc 14/11/2019 15:59:25
  Cao nhất
  06/11/2019
  1023,42
  Thấp nhất
  04/01/2019
  861,85
  Giao dịch hôm nay
  SLGD: 378
  KLGD: 209.404.256
  GTGD: 4,50 triệu
  Sàn
  HNX-Index
  106,31 -0,89 / -0,83%
  Lúc 14/11/2019 15:59:25
  Cao nhất
  18/03/2019
  110,44
  Thấp nhất
  15/01/2019
  98,71
  Giao dịch hôm nay
  SLGD: 201
  KLGD: 24.810.387
  GTGD: 325.503,00
  Sàn
  UPCOM-Index
  56,71 -0,11 / -0,19%
  Lúc 14/11/2019 15:59:25
  Cao nhất
  25/07/2019
  58,90
  Thấp nhất
  25/12/2018
  51,11
  Giao dịch hôm nay
  SLGD: 298
  KLGD: 11.646.108
  GTGD: 238.212,00
  Nguồn: vps.com.vn

Xe+