Vạch trần rủi ro khi chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp sang bất động sản

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP. HCM, khẳng định viêc chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp sang bất động sản là hình thức “hàng đổi hàng” vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro cho nhà đầu tư, vì các sản phẩm bất động sản này hầu hết đều là tài sản hình thành trong tương lai.