Đầu tư bất động sản năm 2022: Lạc quan nhưng vẫn cần thận trọng

Giá bất động sản liên tục tăng, dịch Covid-19 chủng mới, lạm phát xuất hiện đều là những yếu tố sẽ tác động đến thị trường bất động sản 2022 theo cả hướng tích cực và tiêu cực.