Hà Nội chưa thể trở về trạng thái bình thường mới hoàn toàn

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, UBND TP sẽ ban hành Chỉ thị mới, trước mắt là áp dụng cho 2 tuần tới, nhưng Thành phố sẽ căn cứ vào thực tế để có thể kéo dài thời gian thực hiện. Hiện tại, Hà Nội chưa thể trở về trạng thái bình thường mới hoàn toàn, vì tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi 2 mới đạt 12%....