#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Giai đoạn "đỉnh cao" của vàng đã qua?

Giới phân tích lo ngại vàng có thể sẽ bắt đầu đi xuống từ thời điểm này.