10 sự kiện nổi bật của ngành tài chính năm 2023

Trên cơ sở bình chọn của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí ngành tài chính, ngày 27/12, Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2023.