'Credit Suisse phá sản': Chuyện gì đang xảy ra?

'Credit Suisse phá sản' đang trở thành cụm từ 'trending' (xu hướng) trên toàn cầu, khi các mạng xã hội tràn ngập thông tin tiêu cực về Công ty. Vậy chuyện gì đang xảy ra?