#

Cơn sốt sáp nhập để niêm yết tại Phố Wall sẽ hạ nhiệt?

Sử dụng công ty séc khống để niêm yết trở thành trào lưu tại Phố Wall trong những tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, sự hưng phấn bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.