Chuyển tiền vào tài khoản 'tạm khóa báo có', chủ tài khoản có nhận được không?

Tạm khóa báo có là gì? Khi nào tài khoản tạm khóa báo có? Chuyển tiền vào tài khoản tạm khóa báo có thì chủ tài khoản có nhận được không? Đây đang là băn khoăn của nhiều bạn đọc.