ĐHĐCĐ Bảo Việt: Chốt chia cổ tức hơn 30% bằng tiền mặt, sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Bộ Tài Chính về 51%

Thông tin từ đại hội cho biết Bộ Tài chính sẽ giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 65% đến 2025, sau đó đến giai đoạn 2026-2030 sẽ xem xét giảm về 51%.