Từ 1/9, nhiều thay đổi có lợi cho người tham gia BHXH bắt buộc

Theo quy định mới, từ 1/9/2021, sẽ có nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bao gồm đối tượng tham gia, hưởng chế độ ốm đau...