Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới giảm hơn 30%

24/07/2023 13:16

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới giảm 27,5%; tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới giảm 34,2%.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa thông tin về tình hình thị trường bảo hiểm trong 5 tháng đầu năm 2023. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 91.535 tỷ, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ 2022; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.741 tỷ đồng, tăng 4,3%. Trong đó, bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.993 tỷ đồng, tăng trưởng 5,6%; bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 7.410 tỷ đồng, giảm 5,4%; bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 8.163 tỷ đồng, tăng 12.2%; bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.233 tỷ đồng, tăng 12,9%; bảo hiểm tàu (bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm P&I) doanh thu đạt 1.320 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.157 tỷ đồng, giảm 12,1%.

bao-hiem-nhan-tho-1690162513.jpg
(Ảnh minh họa)

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 9.084 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31,6%. Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (51,9%), bảo hiểm sức khỏe (34,1%), bảo hiểm hàng hóa (35,1%).

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hiện có 21 doanh nghiệp bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 32 danh nghiệp bảo hiểm hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 10 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường. 

Đối với bảo hiểm nhân thọ, số lượng hợp đồng khai thác mới 5 tháng đầu năm 2023 đạt 860.740 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 60,5% giảm 31,2% (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,9% giảm 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 16,7% giảm 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái); Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 31,2% giảm 14,8%; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 0,8% giảm 49,8%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 7,5%, giảm 36,3%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,6%; sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,06%; sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,84%.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.526.744 hợp đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,8%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (23,2%).

Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 12.867 tỷ đồng giảm 34,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Prudential là 2.188 tỷ đồng, Manulife là 1.668 tỷ đồng, Dai-ichi Life là 1.660 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1.630 tỷ đồng và AIA là 1.032 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 62.794 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,6%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,9%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,9%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,73%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,8%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,04%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,42%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0004%.

Trong 5 tháng đầu năm các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 22.091 tỷ đồng, tăng 41,9% với cùng kỳ năm trước.

Bạn đang đọc bài viết "Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới giảm hơn 30%" tại chuyên mục Tài chính. Mọi bài vở cộng tác xin liên hệ hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).  
Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0909415194) hoặc gửi về địa chỉ email (bbt@vietnamindex.vn).