#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

SSI: Các ngân hàng sẽ giảm đầu tư trái phiếu trong năm 2021

SSI cho rằng, dù các ngân hàng gia tăng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2020 nhưng tỷ trọng sở hữu trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng nhiều khả năng sẽ giảm xuống trong năm 2021.