Khó khăn “song trùng” của 2 tập đoàn Than, Điện

Năm 2022, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) lỗ đậm, khoảng 31.000 tỷ đồng, tuy nhiên con số này chưa là gì so với những dự tính của EVN trong năm mới. Theo những thông tin được phát đi từ đơn vị này, nếu không được tăng giá bán điện, thì EVN có thể lỗ khoảng 65.000 tỷ. Bên cạnh việc thiếu tiền, thì EVN cũng lo không thiếu than để sản xuất điện…