#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro khi nhà đầu tư tham gia vào sàn Forex

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an đã có những thông tin về lĩnh vực ngoại hối hay còn gọi là sàn Forex. Trong đó các đơn vị tập trung cảnh báo rủi ro khi người dân, nhà đầu tư tham gia.