Vì sao hơn 1 tỷ cổ phiếu của PV Oil trên sàn UPCOM bị cho vào diện cảnh báo?

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định của Quyết định này, PV Oil phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.