Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong lúc chờ đàm phán trần nợ, giá dầu đi lên

Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước khi đón báo cáo lạm phát Mỹ và trong lúc chờ kết quả cuộc đàm phán trần nợ ở Nhà Trắng...