Nhiều ngân hàng đẩy mạnh bán vốn cho nước ngoài

Khối ngân hàng tư nhân và ngân hàng cổ phần Nhà nước đang xúc tiến kế hoạch bán cổ phần cho đối tác nước ngoài thông qua các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.