#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khối ngân hàng tư nhân đang "liều ăn nhiều"

Đầu tư trái phiếu, cho vay bất động sản và các lĩnh vực rủi ro cao…, nhiều ngân hàng TMCP tư nhân đang vượt lên, lợi nhuận qua mặt nhiều “ông lớn” có tổng tài sản cao gấp nhiều lần.