Lợi nhuận VietinBank đi ngang

Sau quý đầu năm cao đột biến, lợi nhuận trước thuế quý III của VietinBank tăng trưởng thấp, chỉ hơn 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.061 tỷ đồng.