Basel III - mục tiêu hướng tới của ngân hàng Việt

Không đơn thuần là một trong những tiêu chuẩn về quản trị rủi ro, Basel III còn khẳng định chất lượng nguồn vốn, tấm đệm phòng ngừa của ngân hàng trước những cú sốc của thị trường, từ đó đảm bảo sự phát triển an toàn, hiệu quả. Tại Việt Nam, hiện chỉ có một vài ngân hàng triển khai áp dụng tiêu chuẩn quản trị rủi ro này.