Hàng loạt khách sạn bị rao bán để xử lý nợ

Một số ngân hàng gần đây rao bán những tài sản là khách sạn đảm bảo các khoản nợ vay của khách hàng không trả được nợ; có khoản nợ còn tăng giá khởi điểm do phần lãi tăng lên.