#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

TTC Land (SCR) vẫn vướng thủ tục tại nhiều dự án

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản SCR tăng nhẹ 5% lên 11.407 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho vào mức 3.310 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang tại các dự án Jamona City, Charmington Dragonic, Charmington Tamashi, Carillon 7, Jamona Home Resort, Jamona Cầu Tre…