TP.HCM: Tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tăng 16% trong năm 2022

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đã tăng tới 16% trong năm 2022. Trong bối cảnh các kênh dẫn vốn khác như trái phiếu hay cổ phiếu đang gặp khó, tín dụng đang giữ vai trò cung ứng vốn quan trọng cho lĩnh vực bất động sản.