Long An: Những sai phạm tại Khu đô thị Năm Sao sẽ được giải quyết như thế nào?

Kết luận số 12/KL-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, quá trình thanh tra đã chỉ ra những sai phạm, hạn chế khi thực hiện Dự án khu đô thị Năm Sao (do Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư) trên địa bàn tỉnh Long An. Hiện tại, theo phản hồi từ cơ quan chức năng, dự án này vẫn còn nhiều hộ dân chưa nhận đền bù, giai đoạn 2 chủ đầu tư vẫn chưa đầu tư hạ tầng xây dựng khu tái định cư...