#

Cổ phiếu ACV bị tạm ngừng giao dịch vì không công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP trong 3 phiên 22/07-26/07.