Chứng khoán: Dòng tiền đang chờ đợi những tác động từ chính sách

Thị trường chứng khoán đang kỳ vọng vào các chính sách mới được ban hành, tuy nhiên những thông tin này tích cực về mặt dài hạn nhiều hơn, nghĩa là phải có độ trễ nhất định.