#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

5 cuốn sách vỡ lòng cho các nhà đầu tư chứng khoán F0

Đây là những cuốn sách về chứng khoán được đúc kết từ kinh nghiệm của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới, đặc biệt phù hợp cho những người muốn tìm hiểu về thị trường hoặc nhà đầu tư mới gia nhập.