Thị trường giá xuống là gì?

Nếu một chỉ số giảm ít nhất 20% so với đỉnh gần đây, chỉ số đó sẽ rơi vào thị trường giá xuống.