Chứng khoán DSC bị phạt 175 triệu đồng vì cho vay "thả cửa"

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC số tiền 175 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay.