Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin sai hạn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn 70 triệu đồng vì công bố thông tin sai hạn.