#

Nợ tài chính tăng cao, tối đa hóa dòng tiền kém hiệu quả, Khang Điền “mất điểm” trong mắt nhà đầu tư?

Từ đầu năm 2021, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 740 tỷ đồng cổ phiếu KDH, thậm chí có những chuỗi bán ròng lên đến 19 phiên liên tiếp.