Hòa Phát không chia cổ tức tiền mặt

Sau 3 năm liên tiếp trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho các cổ đông, năm nay Hòa Phát dự kiến giữ lại toàn bộ lợi nhuận để đầu tư cho hoạt động kinh doanh mà không chia cổ tức.