#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cơn sốt 'đào Pi' ở Việt Nam, người chơi mong lãi lớn như Bitcoin

Vì một tương lai không rõ ràng, người đào Pi đang đánh đổi từ số điện thoại, hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân, quyền truy cập vào điện thoại và nhiều rủi ro khác.