Tỷ lệ nợ xấu tăng cao, Mcredit có gì để thách thức các “ông lớn” FE Credit, HD SAISON và Home Credit?

Tăng trưởng tín dụng phụ thuộc nhiều vào 2 ngân hàng mẹ, Mcredit luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao tuy nhiên kéo theo đó là tỷ lệ nợ xấu cũng có xu hướng tăng dần qua từng năm.