#
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lo rủi ro tín dụng bất động sản

Nguồn vốn cho bất động sản đang dần bị thu hẹp, nợ xấu tiềm ẩn rủi ro khi đáo hạn khoản vay...