Xổ số điện toán ra đời, công ty xổ số Kiến thiết Tp Hồ Chí Minh vẫn báo lãi đều đặn

Nửa đầu năm 2022 Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh báo lãi sau thuế 736 tỷ đồng.