Kiến nghị xử lý vi phạm của Vissan tại thời điểm chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (sau này là Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) là một trong số nhiều doanh nghiệp thuộc UBND TP HCM quản lý vừa bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những vi phạm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đặc biệt liên quan đến đất đai.