Cuộc đua tranh suất F1 khi pháp lý Metro Star đã hoàn chỉnh

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Metro Star cho biết đang xem xét lựa chọn Đại lý nào sẽ chính thức là F1 phân phối các sản phẩm Metro Star? Sau cơn bão khủng khoảng tài chính, bất động sản vừa rồi, khiến nhiều Đại lý cũng bị suy yếu nhiều, để đánh giá chính xác năng lực triển khai và chất lượng nhân sự là không phải dễ.