PV Coating (PVB) lỗ gần 6 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Quý II, PV Coating có lãi song vẫn không thể bù đắp được khoản lỗ trong quý I khiến lợi nhuận nửa đầu năm âm 6 tỷ đồng.