Kỳ vọng ngành thép tiếp đà phục hồi trong năm 2024

Sang năm 2024, giới phân tích kỳ vọng xu hướng phục hồi của thị trường thép sẽ tiếp diễn, nhưng tốc độ có thể chậm do các khó khăn của thị trường bất động sản chưa được tháo gỡ triệt để.