Lợi nhuận quý I của Đạm Phú Mỹ bốc hơi hơn 88% do giá bán ure chạm đáy

Giá bán ure xuống mức thấp trong vòng hai năm qua đã khiến lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ quý I/2023 giảm 88% về còn 262 tỷ đồng.