Vinamilk và những kỳ vọng qua bộ nhận diện mới

Vinamilk đã bước vào cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ với bước đi đầu tiên ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới sau gần 5 thập kỷ, thể hiện tinh thần táo bạo, quyết tâm, luôn là chính mình.