Thách thức của Viglacera năm 2023

SSI Research nhận định trong thời gian tới, Viglacera phải đối mặt với nhiều thách thức như nhu cầu xây dựng chậm ảnh hưởng đến mức tiêu thụ vật liệu xây dựng; cạnh tranh gay gắt trong ngành vật liệu xây dựng; tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp mới.