Chủ đầu tư dự án The Gobal City nợ thuế hơn 400 tỉ đồng

Trong danh sách do Cục Thuế TP.HCM vừa công bố, SDI Corp - chủ đầu tư dự án The Gobal City đứng đầu danh sách nợ thuế với số nợ hơn 400 tỉ đồng