Truyền năng lượng từ không gian về Trái đất: Bước tiến mới của nền văn minh nhân loại?

Mỹ đang thử nghiệm sản xuất điện mặt trời ngoài vũ trụ và truyền không dây về Trái đất. Nếu thử nghiệm thành công, một loạt vấn đề nhức nhối liên quan đến thiếu điện trên toàn cầu sẽ được giải quyết. Thậm chí, nó có thể sẽ giúp con người bắt đầu bước vào "Nền văn minh vũ trụ cấp độ II".