#

Bà Lê Thị Băng Tâm có đang "ngồi trên luật" khi cùng nắm giữ hai chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các Tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 đã quy định rất rõ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp khác. Thế nhưng, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của HDBank và Vinamilk đều do bà Lê Thị Băng Tâm đảm nhiệm.