DRH Holdings chỉ lãi 14 tỷ đồng năm 2021, không đạt mục tiêu đề ra

Lũy kế cả năm 2021, DRH Holdings có 48 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 38% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2020.