Từ vụ lùm xùm rau VietGap: Tổ chức chứng nhận có nghĩa vụ gì?

Bộ NN&PTNT đã có giải đáp cụ thể về thắc mắc của công dân liên quan tới chứng nhận VietGap cho sản phẩm và quy định xử lý vi phạm trong chứng nhận VietGap.