Bất chấp cảnh báo, hệ sinh thái Hải Phát Invest vẫn vay nợ trái phiếu

Dù Bộ Tài chính liên tục đưa những cảnh báo rủi ro về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhưng các công ty thuộc hệ sinh thái Hải Phát Invest vẫn liên tiếp vay nợ qua kênh này.