Doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch báo lãi gấp 440 lần

Dầu khí Phương Đông do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT bất ngờ báo lãi hơn 440 lần trong quý II.