TP.HCM đề xuất F0 tại nhà có thể chọn bác sĩ tư nhân

F0 cách ly tại nhà có thể sẽ được lựa chọn bác sĩ tư nhân điều trị, chi trả theo thỏa thuận. Chi phí không quá 200.000 đồng mỗi lượt khám.