#

Công ty Sansho JK - Hà Nội vẫn chưa được phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi mới đây với Tòa soạn.