Xăng dầu nóng rẫy, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sắp phải giải trình

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sắp tới sẽ phải giải trình về tình hình xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu.