Doanh nghiệp TP.HCM sụt giảm sản xuất: HUBA kiến nghị loạt biện pháp hỗ trợ

Theo HUBA, nhiều ngành nghề vẫn còn khó khăn chồng chất khi đơn hàng sụt giảm, dòng tiền “đứt đoạn”… buộc phải giảm nhân công, tiết kiệm chi phí…